”Ülkemiz de tarım; ürün bazında örgütlenmelidir. Büyükten küçüğe ülkemizde yetiştirilen her ürün için birlikler kurulmalıdır. Fisko birlik, Çaykur gibi … Devlet tarım desteğini bu birliklere yapmalıdır.
Her ziraat fakültesinde; bir ürünle ilgili enstitü kurulursa teknik sorunlarda kendiliğinden çözülür. İlgili teknik personel de ürün bazında yetiştirilir. Bunu mutlaka başarmalıyız. Ülkemizde Tarım yeniden örgütlenmelidir. Siyasiler tarıma 1. sırada önem vermelidirler. Her kesimin katkısı olmalıdır.”

Hüseyin Kılıçaslan
Bio Fidan Ltd. Şti. Genel Müdürü