Ceviz Dikiminde Seçilmeyecek Yerler

Cevizler;

Sıkışmış topraklarda,

Çakıllı tabakalarda,

Su basan ve biriktiren yerlerde,

Pulluk tabanının yüzeye yakın olduğu yerlerde,

Dik yamaçlarda,

Sarp yamaçlara bitişik olan soğuk biriktiren dar vadilerde,

Soğuk çukuru oluşturan coğrafik alanlarda,

Gölgede kalan yerlerde,

Taban suyu yüksek olan yerlerde,

Zayıf drene edilmiş topraklar,

Ağır killi topraklarda,

Yetiştirilmez…

Ziraat Mühendisi Beklem Çolpan

http:www.ban.com.tr